Lloyds Bank: Vervallen waardebepaling met Calcasa rapport

Sinds 1 juli 2021 is het voor nieuwe hypotheken niet meer mogelijk om de waarde aan te tonen via een Calcasarapport in combinatie met een WOZ-opgave. Dit was onder voorwaarde nog wel mogelijk voor bestaande hypotheken. Vanaf 1 juli 2022 vervalt deze mogelijkheid ook voor bestaande hypotheken. Vanaf 1 juli kan de waarde van de woning alleen nog aangetoond worden met een regulier taxatierapport of met een Desktoptaxatie.

Meer informatie over waardebepalingen kunt u vinden op de website van Lloyds Bank:
Taxatie van uw huis - Lloyds Bank