Lloyds Bank: Nu ook energiebespaarbudget (EBB) mogelijk!

Heeft uw klant plannen om zijn of haar woning te verduurzamen? Het was bij Lloyds Bank al mogelijk om energiebesparende voorzieningen (EBV) mee te nemen in de hypotheek. Vanaf 2 mei 2022 geldt dit ook voor het energiebespaarbudget (EBB). 

Wat zijn de voorwaarden?
Voor beide soorten regelingen geldt:

·      De maximale hypotheek mag volgens de huidige regels 100% van de marktwaarde van de woning zijn. Of uw klant dat maximale bedrag mag lenen, hangt ook van het inkomen af. Wilt uw klant een extra bedrag lenen voor het verduurzamen van de woning? Dan mag de totale hypotheek niet meer zijn dan:

    • NHG: 106% van de marktwaarde van de woning. In 2022 is de grens voor een hypotheek met NHG €355.000. Bij verduurzaming is dit bedrag maximaal 6% hoger (€376.300).
    • Niet-NHG: 90% van de marktwaarde van de woning.

·         Bij het energiebespaarbudget (EBB) wordt uitgegaan van de marktwaarde van de woning voor verbouwing en bij energiebesparende voorzieningen (EBV) van de marktwaarde van de woning na verbouwing.

·         Is de maximale hypotheek die uw klant op inkomen kan krijgen bereikt? En is er dus eigenlijk geen geld voor energiebesparende maatregelen? Dan mogen wij uw klant toch €9.000 extra lenen bovenop de maximale hypotheek. Uw klant moet dan wel minimaal een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen hebben van €33.000.

·         Uw klant mag het extra bedrag alleen aan energiebesparende maatregelen besteden.


Looptijd verbouwdepot en duurzaamheidsdepot naar 2 jaar
Om de NHG-voorwaarden te volgen voor energiebesparende maatregelen heeft Lloyds Bank ervoor gekozen om de looptijd van alle bouwdepots gelijk te trekken naar 2 jaar. Hierdoor wordt de looptijd van verbouwdepots en duurzaamheidsdepots verlengd van 1 naar 2 jaar.

Duurzaamheidsdepot
Het extra bedrag voor het verduurzamen van de woning zetten wij op een aparte rekening: het duurzaamheidsdepot. Hieruit kan de klant twee jaar lang de kosten voor energiebesparende maatregelen declareren. Als dat nodig is, kan de looptijd gratis met een half jaar verlengd worden.

De rente van het duurzaamheidsdepot is gelijk aan de gemiddelde hypotheekrente van uw klant. Blijft er na verduurzamen van de woning een bedrag over in het duurzaamheidsdepot? Dan lossen wij dit bedrag kosteloos af op de hypotheek.