LNI | Wijziging acceptatiebeleid Lloyds Bank

Bel direct: 038 - 385 71 11

Wijziging acceptatiebeleid Lloyds Bank

04-01-2016

De nieuwe hypotheekgids van Lloyds Bank is te downloaden van onze site. Onderstaand treft u een opsomming van de meest relevante wijzigingen aan:

  • Nu ook Startersleningen mogelijk
  • Geen minimale hypotheeksom en minimaal inkomen meer
  • De eisen m.b.t. provisie, onregelmatigheidstoeslag en overwerk zijn aangepast
  • De eisen voor afdekking van het overlijdensrisico zijn versoepeld. Gedeelte boven de 65% (was 50%) van de marktwaarde dient minimaal afgedekt te worden. 
  • De toetsing van kredieten is aangepast. Kredieten waarvan de maandlast is gebaseerd op een variabele rente worden getoetst tegen 2% van de kredietlimiet.