LNI | WestlandUtrecht Bank: COULANCE OMZETTINGSVERZOEKEN

Bel direct: 038 - 385 71 11

WestlandUtrecht Bank: COULANCE OMZETTINGSVERZOEKEN

11-04-2013

Nieuwe ontwikkeling

Op 9 april 2013 is er in de Tweede Kamer gestemd over de motie Knops. Doel van de motie is om de mensen, die voor 1 april bij een bank, verzekeraar of tussenpersoon een omzettingsverzoek hebben gedaan naar een (bank)spaarhypotheek, alsnog de ruimte te bieden voor behandeling. Het betreft verzoeken van mensen, die door grote drukte bij intermediairs en geldverstrekkers niet in behandeling zijn genomen.

Motie Knops
De motie is 9 april ongewijzigd aangenomen, de letterlijke tekst luidt:
"..., voor mensen van wie een bankinstelling, verzekeraar dan wel tussenpersoon voor 1 april een schirftelijke aanvraag heeft ontvangen, dan wel voor mensen die voor 1 april beschikken over een ontvangstbevestiging dan wel een schriftelijke afwijzing van een mondelinge aanvraag bij een bankinstelling, verzekeraar dan wel tussenpersoon, mogelijk te maken dat alsnog genoemde aanvragen in behandeling kunnen worden genomen en die te laten vallen onder het voornoemde overgangsrecht, tenzij de (verhoging van de) KEW, BEW of SEW ten gevolge van die aanvraag op 31 december 2013 nog niet tot stand is gekomen."

Nog niet ontvangen aanvragen
Het aannemen van deze motie interpreteren wij als WestlandUtrecht Bank als volgt:
Aanvragen van voor 1 april 2013, die onze klanten bij u als intermediair hebben gedaan, maar nog niet in bezit zijn van WestlandUtrecht Bank, kunnen - mits er schriftelijke bewijsstukken zijn dat zij voor 1 april jl. zijn ontvangen en/of afgewezen - vergezeld van die bewijsstukken, alsnog per ommegaande bij ons worden ingediend.

Omzettingsofferte
Wij gaan de aanvragen die wij na 15 februari ontvingen en daarom hebben afgewezen, alsnog in behandeling nemen, binnen de gestelde randvoorwaarden. Door de grote werkvoorraden, die wij nog moeten verwerken, kan dit nog wel enige weken duren.