Rabobank: Aangepaste acceptatie- en beheerregels

Vanaf 16 mei 2022 treedt de eerste fase van het nieuwe beleid in werking. Het aangepaste beleid is samengevoegd in één document: Rabobank als Hypotheekverstrekker. In dit nieuwe document vind u zowel de Basis- als de Plusvoorwaarden het acceptatiebeleid en het beheerbeleid.

Het beheerbeleid in dit document treedt nog niet in werking vanaf 16 mei. Rabobank voert dit naar verwachting in juni in.

Alle wijzigingen in het beleid zijn in een verschillenlijst opgenomen. Vooral op het onderdeel Inkomen is een aantal aanscherpingen in het beleid toegevoegd. U vindt ze bij Inkomen uit loondienst, Inkomen uit verhuur en Inkomen uit persoonsgebonden budget.

Daarnaast is vanaf 16 mei de ‘Toets werkelijke lasten bij Uit Elkaar Gaan voor Rabobank financieringen’ weer mogelijk (zie hoofdstuk Life Events).

Houd er rekening mee dat er vanaf 16 mei tijdelijk twee beleidsdocumenten van kracht zijn: 
1. de eerste fase van Rabobank als Hypotheekverstrekker;
2. het acceptatiebeleid dat tot nu toe is gehanteerd.

Wilt u nog een aanvraag op basis van het huidige beleid van 1 april indienen?

  • Complete aanvragen ingediend voor vrijdag 13 mei 15:00 uur kunnen nog tegen 'huidig beleid' worden geoffreerd.