LNI | Nationale-Nederlanden: Motie Knops

Bel direct: 038 - 385 71 11

Nationale-Nederlanden: Motie Knops

12-04-2013

Op 9 april 2013 is de Motie Knops door de Tweede Kamer aangenomen. Deze motie houdt in dat omzettingsverzoeken voor hypotheken die voor 1 april 2013 zijn ingediend, alsnog in behandeling mogen worden genomen.

Beleid Nationale-Nederlanden
Nationale-Nederlanden heeft destijds aanvragen afgewezen die zij na 1 maart 2013 hebben ontvangen.
Zij zullen die aanvragen alsnog behandeling nemen, conform de Motie Knops.
 
Niet alleen aanvragen die schriftelijk zijn afgewezen door Nationale-Nederlanden zullen in behandeling worden genomen, ook schriftelijke aanvragen die wel zijn ingediend bij de intermediair maar niet bij Nationale-Nederlanden en die dateren van voor 1 april en schriftelijke afwijzingen door de intermediair die dateren van voor 1 april, zullen in behandeling worden genomen.