Nationale-Nederlanden: Aanpassing voorwaarden Goedkoper Wonen-regeling

Met ingang van 23 juni 2022 past Nationale-Nederlanden de Goedkoper Wonen-regeling aan. Vanaf deze datum gelden twee aanvullende voorwaarden: 

1.      Het bedrag van een aflossingsvrij deel mag bij de financiering van de nieuwe woning niet hoger zijn dan het bedrag van het aflossingsvrije deel van de huidige hypotheek.

2.      De maandlasten van de huidige woning (rente, premies en aflossing) beoordeelt Nationale-Nederlanden vanaf 23 juni op basis van een opgave van - tenminste - zes maanden oud. 

Aanvragen die aan deze twee aanvullende voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor budgettaire toetsing op werkelijke lasten. Wilt u de Goedkoper Wonen-regeling toepassen voor uw klant? Geef dan bij het indienen van de aanvraag als explain reden ‘overig’ mee.  

Complete aanvragen ingediend voor woensdag 22 juni 15:00 uur kunnen nog tegen 'oude voorwaarden' worden geoffreerd.