LNI | Introductie vernieuwde Florius Verzilver Hypotheek

Bel direct: 038 - 385 71 11

Introductie vernieuwde Florius Verzilver Hypotheek

10-07-2017

De Florius Verzilver Hypotheek is een zogenaamde 'omgedraaide hypotheek'. Dit betekent dat uw klant een hypotheeklening aangaat, maar dat hij tijdens de looptijd van de lening niets terugbetaalt.                                                         

Hoe werkt het?
De te betalen rente wordt maandelijks bijgeschreven bij de lening, waardoor de schuld tijdens de looptijd oploopt. De totale schuld wordt pas terugbetaald na de verkoop van de woning. Als uw klant de woning permanent heeft verlaten. Of bij overlijden.

Voordelen

De Florius Verzilver Hypotheek biedt een aantal zekerheden:

•De klant krijgt de garantie dat er, onder gestelde voorwaarden, na verkoop van de woning geen restschuld ontstaat.
•De klant blijft eigenaar van zijn woning in tegenstelling tot sommige andere producten waarmee je de overwaarde kunt verzilveren.
•De klant kan in zijn woning blijven wonen zolang hij wil. De Florius Verzilver Hypotheek is niet aan een maximale looptijd gebonden.
•De klant betaalt tijdens de hele looptijd een vast rentepercentage om verrassingen te voorkomen. De klant weet dus precies waar hij aan toe is. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.
•De klant betaalt tijdens de looptijd niets terug. Het terugbetalen gebeurt als de klant de woning permanent verlaat of overlijdt.

Aandachtpunten
De Florius Verzilver Hypotheek is niet voor iedereen geschikt.
Zo is het onzeker of er overwaarde overblijft voor de erfgenamen, en betaalt de klant een hogere rente dan de rente van een reguliere hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.

Waar moet uw klant aan voldoen?
Om in aanmerking te komen voor de Florius Verzilver Hypotheek moet uw klant voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

•De jongste aanvrager is ouder dan 60 jaar.
•De klant is eigenaar en bewoner van de woning.
•Eventuele bestaande hypotheekschulden worden eerst terugbetaald. Dat kan gebeuren uit de Florius Verzilver Hypotheek. Maar ook uit andere middelen.

Garantie bij marktwaarde
De Florius Verzilver Hypotheek biedt de garantie dat de klant in principe niet geconfronteerd wordt met een restschuld. De voorwaarden voor de garantie bij marktwaarde zijn:

•De woning  wordt verkocht voor de getaxeerde marktwaarde die geldt op het moment van verkoop. 
•De schuld wordt na het permanent verlaten van de woning, door verhuizing of overlijden van de langstlevende schuldenaar, binnen 12 maanden terugbetaald.
•De woning wordt goed onderhouden, zodat de waarde in stand blijft.
•De woning is voldoende verzekerd.

Meer informatie is te downloaden van onze website.