LNI | Aegon past haar beleid aan ten aanzien van de maximale verstrekking bij energiebesparende maatregelen

Bel direct: 038 - 385 71 11

Aegon past haar beleid aan ten aanzien van de maximale verstrekking bij energiebesparende maatregelen

21-01-2016

Op dit moment is er discussie over de interpretatie van de wetgeving (Tijdelijke regeling) en NHG-normen met betrekking tot het uitbreiden van de LTV-norm bij energiebesparende maatregelen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is van mening dat de regeling nu onjuist geïnterpreteerd en uitgevoerd wordt. Zij heeft de AFM gevraagd om te gaan handhaven.

Huidige algemene interpretatie, zoals ook besproken met NHG en beleid bij Aegon:
De LTV-norm mag opgehoogd worden van 102% naar 106%, als er sprake is van een investering in energiebesparende maatregelen. Dit is ongeacht de hoogte van het bedrag dat aan deze energiebesparende maatregelen wordt besteed.

Interpretatie Ministerie:
De daadwerkelijke kosten van energiebesparende maatregelen mogen worden meegefinancierd bovenop het reguliere maximum van 102% LTV, tot een maximum van 106%.

Nieuw beleid Aegon:
Zolang er geen definitieve duidelijkheid is over de interpretatie van de regelgeving volgt Aegon het standpunt van het Ministerie. Dat betekent,  dat wij alleen offertes boven de 102% marktwaarde uitbrengen wanneer het meerdere daadwerkelijk wordt besteed aan energiebesparende maatregelen.

Offertes uitgebracht vóór 19 januari 2016 worden in het acceptatietraject afgehandeld conform het beleid tot nu toe. Van belang is echter wel dat de juiste voorbehouden worden aangeleverd, waaronder een door een te zake deskundig bedrijf opgestelde prijsopgave.